top of page

Kaakklachten?

Denk bij kaakklachten, oorpijn, hoofdpijn en nekpijn ook eens aan de kaakfysio!

Ook in deze tijd gewoon bereikbaar! Maar dan telefonisch of per mail: e.hassink@fysiotherapiestadshagen.nl

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page