top of page

OROFACIALE FYSIOTHERAPIE

Wat is orofaciale fysiotherapie (kaakfysiotherapie)

Orofaciale fysiotherapie, is het specialisme binnen de fysiotherapie dat zich bezig houdt met de behandeling van pijnklachten en functieproblemen aan spieren en gewrichten in het hoofd -halsgebied en het kauwstelsel. Orofaciale fysiotherapie richt zich dus niet alleen op de kaak maar ook op het gebied er omheen.

 

De orofaciaal fysiotherapeut is uitgebreid geschoold in het behandelen van het niet goed functioneren van de spieren en gewrichten van hoofd - hals gebied en kauwstelsel, evenals de tandheelkundige aspecten en zenuwaandoeningen in dit gebied. De orofaciaal fysiotherapeut werkt nauw samen met huisartsen, tandartsen, orthodontisten, kaakchirurgen, tandartsgnatologen, KNO-artsen en neurologen.

Met welke klachten kunt u bij de kaakfysiotherapeut terecht?

 Hoofdpijn

 Kaakpijn, aangezichtspijn, nekpijn, wangpijn, oorpijn

 Pijn of vermoeid gevoel bij eten, lachen, gapen

 Problemen met het openen of sluiten van de mond

 Knappende of krakende kaken

 Tand- of kiespijn waar geen tandheelkundige oplossing voor is

 Oorsuizen of piepen in het oor

 Extreme of langdurige napijn na een tandheelkundige ingreep

 Nekklachten

 Duizeligheid

 Aangezichtsverlamming

 Klachten in hoofd -hals gebied a.g.v. een ongeluk, botbreuk, reuma, kanker en andere

ziektebeelden.

Hieronder een aantal klachten wat verder omschreven:

Hoofdpijnklachten

Bij de orofaciaal fysiotherapeut bent u aan het juiste adres voor de behandeling van hoofdpijnklachten. Door de uitgebreide kennis van het hoofd/hals/nek gebied heeft de orofaciaal fysiotherapeut een brede kijk op deze klachten. Daarnaast werken bij met ICHD (internationale classificatie hoofdpijnklachten) om goed en direct te kunnen uitsluiten wat wij kunnen met uw hoofdpijnklacht. Bekende hoofdpijnklachten die wij kunnen behandelen zijn: Tension Type Headache (spanningshoofdpijn), kaak gerelateerde hoofdpijn (TMD/CMD) en cervicogene hoofdpijn, voortkomend uit de nek.

Kaakpijn

Dit zijn pijnklachten rondom het kaakgewricht, al dan niet voortkomend uit het kaakgewricht. Dit kan zich uiten in pijnklachten bij het oor en/ of problemen met eten, lachen en gapen. Eén van de voorkomende problemen kan het knappen en/of blokkeren van de kaak zijn Bruxisme, kaakklemmen en tandenknarsen. Bruxisme is het aanspannen van de kauwspieren waarbij de tanden op elkaar geklemd worden of er sprake is van tandenknarsen of het vastzetten van de onderkaak. De oorzaak van bruxisme is in de wetenschap nog niet bekend. Wel zijn er verschillende aangrijpingspunten waardoor wij het mondgedrag positief kunnen beïnvloeden.

Aangezichtspijn

Aangezichtspijn is pijn in het gezicht, tussen het voorhoofd en de kin, inclusief de oren. Acute aangezichtspijn treedt plotseling op, bijvoorbeeld bij tand- of kiesproblemen of bij een neusbijholteontsteking. Bij chronische aangezichtspijn komen de pijnscheuten langdurig en voortdurend terug. Chronische aangezichtspijn valt uiteen in ‘typische aangezichtspijn’ en ‘atypische aangezichtspijn’. Bij typische aangezichtspijn treden er plotselinge pijnen op in uw gezicht, uw kaak of wang, die een paar seconden tot enkele minuten aanhouden. Soms herhaalt de pijn zich met een korte tussenpoos van bijvoorbeeld een half uur.

Trigeminusneuralgie (TN)

Trigeminusneuralgie (TN) is de meest voorkomende vorm van typische aangezichtspijn en wordt veroorzaakt door de nervus

trigeminus (drielingzenuw) die zich tussen de schedel en de hersenen bevindt. De pijn bij deze vorm van aangezichtspijn wordt

ervaren als elektronische stroomstoten die worden veroorzaakt door ‘normale prikkels’ zoals tanden poetsen, eten, praten,

scheren, de huid aanraken of koude wind. Deze vorm van aangezichtspijn kan plotseling verdwijnen en vervolgens na maanden

of jaren weer terugkeren.

 

Atypische aangezichtspijn is anders dan typische aangezichtspijn en heeft de volgende kenmerken:

 De pijn duurt langer dan een paar minuten.

 De pijn is continu aanwezig of komt in aanvallen die uren kunnen duren.

 Er is vaak diep zeurende of brandende pijn.

 De pijn kan aan één of beide kanten van het gezicht zitten.

Onder atypische pijn vallen ook klachten als PDAP (Persistent Dento-Alveolar Pain), dit is kiespijn waarbij er geen dentogene oorzaak gevonden kan worden. Het zelfde geldt voor oorpijn waarbij er in het oor geen duidelijke aanwijsbare oorzaak gevonden kan worden.

Aangezichtsverlamming

Ook wel bekend als de ziekte van Bell of Bell’s Palsy. Deze eenzijdige gezichtsverlamming treft ongeveer 1 op de 5000 mensen en kenmerkt zich door een totale uitval van 1 gezichtshelft, hierbij kunnen ook andere problemen ontstaan als overgevoeligheid voor geluid en smaakverandering.

Status na een ongeluk, botbreuken en/ of ingreep bij kanker in het hoofd-, halsgebied Voor behandeling van klachten in het hoofd- halsgebied en kauwstelsel na een ongeluk of operatie kunt u ook bij de orofaciaal fysiotherapeut terecht. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen na een halsklierdissectie of kaakosteotomie. Hiervoor heeft u dan wel een verwijzing van uw specialist nodig.

Werkwijze orofaciaal fysiotherapeut

In het eerste consult wordt er een intake met u gedaan waarin middels een uitgebreid vraaggesprek het ontstaan van de klachten, uw mondgewoontes en andere beïnvloedende factoren worden uitgevraagd. Daarna doet de orofaciaal fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek in de hoofd- halsregio en van het kauwstelsel waarbij de mondholte, nek- kaakbewegingen en spieren van hoofd – halsregio en het kauwstelsel worden onderzocht. 

 

Na het onderzoek worden de bevindingen met u besproken en wordt er een behandelplan opgesteld. De behandeling kan bestaan uit uitleg en advies t.a.v. mondgewoontes en mondgebruik, houdingsinstructie t.a.v. hoofd- halsregio, adviezen hoe u de belasting van de hoofd- halsregio en het kauwstelsel kunt verminderen. Zo nodig leert u ook hoe u de spieren van hoofd – halsregio en kaak kunt ontspannen / trainen middels zelfmassage of oefeningen.

Heeft u een verwijzing nodig voor behandeling bij de orofaciaal fysiotherapeut?

Het kan zijn dat u wordt doorverwezen door uw huisarts, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, tandartsgnatoloog of ander medisch specialist. Neem deze verwijzing dan mee naar uw eerste behandeling. Uiteraard kunt u zonder verwijzing terecht bij de orofaciaal fysiotherapeut. Echter bij behandeling na een operatieve ingreep of kanker is altijd een verwijzing van uw specialist nodig.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op met ons secretariaat of vul het contactformulier in.

Vergoeding orofaciale fysiotherapie

Voor vergoeding van orofaciale fysiotherapie gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere fysiotherapie. In de meeste gevallen wordt de therapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

NVOF

De NVOF is de erkende specialistenvereniging voor Orofaciaal fysiotherapeuten. De vereniging maakt onderdeel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Esther Hassink is jarenlang als secretaris van de NVOF nauw betrokken geweest bij de vereniging en staat geregistreerd in het register van de NVOF als orofaciaal fysiotherapeut.

Zie ook: www.nvof.nl

bottom of page