VERZEKERING

VERGOEDINGEN FYSIOTHERAPIE

 

Fysiotherapie is onder gebracht in de aanvullende verzekering, met uitzondering van aandoeningen volgens de door de minister van VWS vastgestelde lijst. Wanneer u beschikt over een aanvullende verzekering komt u dus in aanmerking voor vergoeding door uw verzekeraar. Op hoeveel behandelingen u aanspraak kunt maken, hangt af van de voorwaarden van uw verzekering, zie hiervoor uw polisvoorwaarden.

 

Gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén verplicht eigen risico.

 

Indien u geen of een onvoldoende aanvullende verzekering heeft, dient u de behandelingen zelf te betalen.

 

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2018 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering. Met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen wanneer de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basisverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

 

Vergoedingen fysiotherapie aandoeningen volgens de door de minister van VWS vastgestelde lijst
Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen vanaf de 21e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Deze aandoening moet voorkomen op de door de minister van VWS vastgestelde lijst. De eerste 20 behandelingen worden uit uw aanvullende verzekering vergoed, indien u deze heeft. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan zijn deze voor eigen rekening. Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen vergoed uit uw basisverzekering. Hiervoor zijn per aandoening termijnen vastgesteld. Deze staan op de lijst van het VWS.

 

Bij de vergoeding uit de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico is in 2018 € 385,00 per jaar. Dat betekent dat, indien u zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.