top of page

Hieronder vindt u op alfabetische volgorde alle therapieën die wij aanbieden bij fysiotherapiepraktijk "De Dobbe". Gebruik de keuzebalk aan de rechter kant om snel door de verschillende therapieën te navigeren.

Binnenkort meer informatie!

 

We helpen u graag verder. Vraag via het contactformulier meer informatie aan.

BEDRIJFSFYSIOTHERAPIE

BEDRIJFSFYSIOTHERAPIE
BEKKENFYSIOTHERAPIE

In onze praktijk werkt Marieke Vellinga als bekkenfysiotherapeute.

De behandeling kan plaats vinden met of zonder verwijzing van arts of specialist.

 

Uw behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden.

 

Er zijn twee uitzonderingen op de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering:

- De behandeling van urineverlies. Hierbij worden 9 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van uw arts noodzakelijk.

- Alle behandelingen van kinderen onder de 18 jaar worden betaald vanuit de basisverzekering.

 

Bij bekkenfysiotherapie voor volwassenen in verband met urine-incontinentie worden de eerste 9 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Dit kan dus consequenties hebben voor uw verplichte eigen risico.


Een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

 

Zie ook:
www.bekkenfysiotherapie.nl
www.nvfb.nl

BEKKENFYSIOTHERAPIE

COPD BEWEEGPROGRAMMA

BEWEEGPROGRAMMA COPD

Mensen met COPD worden door inspanning benauwd. Dat weerhoudt ze ervan in beweging te blijven. Maar wie minder beweegt, wordt minder fit en heeft meer energie nodig voor dagelijkse dingen. Wanneer bewegen een hele opgave is, staat je hoofd al helemaal niet naar extra bewegen. Zo worden mensen steeds benauwder, gaan nog minder bewegen en kunnen steeds minder. Een beweegprogramma op maat kan mensen met COPD helpen deze spiraal te doorbreken.

 

Bewegen geeft lucht 

Voelt u zich benauwd wanneer u zich inspant? Heeft u ook last van hoestbuien? U denkt misschien dat het beter is om iedere lichamelijke activiteit te vermijden en daarmee uw benauwdheid te verminderen. Maar het omgekeerde is waar. Wist u dat, wanneer u chronische bronchitis of longemfyseem heeft, kortweg COPD, het extra belangrijk is dat u beweegt? Wanneer u minder beweegt, krijgt u juist eerder klachten en uw mogelijkheden nemen steeds verder af.

Elke dag verantwoord bewegen 
Het beweegprogramma heeft als doel u te leren dagelijks voldoende te bewegen en vooral te blijven bewegen. Want bewegen is noodzakelijk voor het verbeteren van uw gezondheid.
U doorloopt het beweegprogramma samen met een fysiotherapeut. Deze fysiotherapeut is opgeleid voor het beweegprogramma COPD. Uw begeleiding is daarmee in goede handen.
Tijdens het programma werkt u samen met uw fysiotherapeut om gezond en verantwoord te bewegen. Wat levert het beweegprogramma u op? Minder benauwdheid, meer uithoudingsvermogen en verantwoord bewegen!

 

Uw persoonlijke beweegprogramma 
De fysiotherapeut begint met een eerste gesprek en het afnemen van een aantal testen. Hierdoor kan de fysiotherapeut u het beweegprogramma 'op maat' aanbieden. De testen laten zien wat uw huidige conditie is en welke bewegingen u kunt maken. Na afloop van het beweegprogramma neemt de fysiotherapeut een soortgelijke test af en bespreekt met u de resultaten.

Individueel en in groepsverband 
Het beweegprogramma is aangepast aan uw persoonlijke situatie. Tijdens het programma heeft u regelmatig voortgangsgesprekken met uw fysiotherapeut. Het beweegprogramma wordt in groepsverband, met mensen die ook bekend zijn met COPD, gegeven. In de groep kunt u elkaar steunen en stimuleren en ervaringen uitwisselen.

Therapeuten die gespecialiseerd zijn in deze therapie: Anneke Jaspers, Marloes de Jong.

CESAR THERAPIE

CESAR THERAPIE

“Gezond bewegen kun je leren”

De oefentherapeut biedt paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. Met behulp van oefeningen en houdingsinstructies worden uw bestaande klachten behandeld en wordt er gewerkt aan het voorkomen van nieuwe klachten. 

De oefentherapeut onderscheid zich door verder te kijken dan de klacht alleen, spieren en gewrichten beïnvloedden elkaar tijdens ons dagelijks bewegen. Tijdens de behandeling van uw klacht wordt er dan ook niet alleen naar de locatie van de klacht gekeken, maar is er aandacht voor het gehele houding en bewegingpatroon.

De oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen ten aanzien van uw klacht. Door middel van oefeningen en houdingsadviezen wordt u inzicht gegeven in de reactie die het lichaam kan geven op pijn, (over)belasting en spanning. U leert bewegen met een juiste belasting van gewrichten en spieren. Samen werkt u aan het verbeteren van houding en bewegingspatronen. 

De oefentherapeut behandelt onder meer:
• Houding en bewegingsafwijkingen 
• Hoofdpijn en spanningsklachten
• Rug- en bekkenklachten
• Arm-, nek- en schouderklachten
• Ademhalingsklachten
• Arbeidsgerelateerde klachten
• Heup-, knie- en voetklachten
• Neurologische aandoeningen zoals: M. Parkinson, HNP (hernia) en ischias
• Orthopedische aandoeningen zoals: scoliose en ziekte van Scheuermann
• Reumatische aandoeningen zoals: ziekte van Bechterew 

CHRONISCHE KLACHTEN

CHRONISCHE KLACHTEN

Wij hebben ons gespecialiseerd in het behandelen van chronische aandoeningen als COPD en Parkinson. Voor informatie over COPD zie: beweegprogramma COPD.

Parkinson
Wij zijn aangesloten bij ParkinsonNet, dat is een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson.


Waarom is ParkinsonNet opgericht?
Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn: moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze diversiteit aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners specifiek deskundig zijn en behandelingen goed op elkaar afstemmen. Het voordeel van ParkinsonNet is dat u dichtbij huis een goede behandeling krijgt.


Meerwaarde ParkinsonNet-therapeut.
De therapeuten van het ParkinsonNet zijn gespecialiseerd in het behandelen van Parkinsonpatiënten en patiënten met een parkinsonisme. De ParkinsonNet therapeuten werken nauw samen met de neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen beter op elkaar afgestemd.


De therapeut die gespecialiseerd is in deze therapie: André Slotman.
Voor vragen over en voor het ParkinsonNet, kunt u per e-mail contact opnemen  met onze praktijk.

CLAUDICATIO INTERMITTENS

CLAUDICATIO INTERMITTENS 


Wat is claudicatio intermittens?
Claudicatio intermittens is een ziekte van de slagaders in de benen (heel soms in de armen), tengevolge van de afzetting van plaques in de vaatwand van de slagader en van verharding of ‘verkalking’ van de wand van de slagader.
Bij claudicatio intermittens krijgt de patiënt tijdens het lopen pijn, kramp, een doof of moe gevoel in het been/de benen. De klachten kunnen in de voet, kuit, dijbeen of bil optreden. Wanneer de patiënt stilstaat  verdwijnen de klachten; loopt de patiënt weer verder dan beginnen de klachten opnieuw. Deze aandoening wordt ook wel ‘etalagebenen’ genoemd, omdat mensen regelmatig moeten stoppen vanwege de pijn en dan zogenaamd stoppen om etalages te bekijken.

Wanneer naar de huisarts?
In de volgende gevallen is het raadzaam een afspraak met uw huisarts te maken:
· Wanneer de loopafstand snel kleiner wordt
· Wanneer er pijn optreedt in rust
· Wanneer de kleur van een voet of been opvallend bleker of blauwer is dan de andere kant
· Wanneer de temperatuur van een voet of been opmerkelijk verschilt van de andere kant
· Wanneer een voet of been gevoelloos is
· Wanneer wondjes aan voet/been niet of slecht genezen

Hoe ontstaan de klachten?
Tijdens het lopen hebben spieren - in vergelijking met rust - extra zuurstof nodig. Zuurstof zit in het bloed en wordt door de bloedvaten naar de spieren vervoerd. Bij claudicatio intermittens zijn de bloedvaten in/van het been vernauwd (door slagaderverkalking). Hierdoor is de doorbloeding van het been onvoldoende om tijdens inspanning (lopen, fietsen e.d.) de gevraagde extra energie te kunnen leveren. Doordat de spieren te weinig zuurstof krijgen, ervaart u klachten in één of beide benen. Bij stilstaan komen de spieren tot rust en krijgt de doorbloeding de kans om het tekort aan zuurstof te herstellen. Daardoor verdwijnen de klachten in het been.

Risicofactoren en leefgewoonten
Slagaderverkalking is in principe een normale ouderdomsaandoening; er is namelijk sprake van een natuurlijk verouderingsproces van de bloedvaten. Risicofactoren en leefgewoonten kunnen dit verouderingsproces echter versnellen. Daarbij wordt het onderstaande onderscheid gemaakt.

Niet beïnvloedbare risicofactoren
· Leeftijd
· Erfelijkheid

Beïnvloedbare risicofactoren
· Te weinig lichaamsbeweging
· Roken
· Verhoogde bloeddruk
· Voedingsgerelateerde factoren (overgewicht, ongezonde voeding, verhoogd cholesterol, diabetes

Wat is er aan te doen?
Training geeft bij 70 procent van de patiënten met claudicatioklachten een

duidelijke vermindering van die klachten. De loopafstand kan gemiddeld met

150 procent toenemen. Daarnaast heeft training een gunstig effect op de

beïnvloedbare risicofactoren.

Waarom looptraining?
Het doel van de looptraining wordt als volgt samengevat:
· Vergroten van de loopafstand waardoor u buitenshuis beter kunt functioneren
· Veranderen van uw leefstijl om verergering van de vaatziekte te verminderen
· Informatieverstrekking over de vaatziekte

Wat kunt u tijdens de looptraining verwachten?
Voordat u gaat deelnemen aan de looptraining, nodigen wij u uit voor een

intakebezoek. 

Daarbij kunt u onder andere verwachten:
· Een gesprek waarbij onder meer vragenlijsten worden doorgenomen
· Een fysiotherapeutisch onderzoek
· Loopbandtest
Deze informatie vormt, samen met de medische gegevens van de arts, de

leidraad voor het behandelplan. Bovendien krijgt u een trainingsboek mee en

verdere informatie over claudicatio Intermittens.

Intakedatum
Op de intakedatum vragen wij u mee te nemen:
· Uw medicijnlijst 
· Uw verwijzing van huisarts of vaatspecialist
Het intakegesprek en fysiotherapeutisch onderzoek duren ongeveer 50 minuten

exclusief test.

Het trainingsprogramma
Het trainingsprogramma kan uit onderstaande delen bestaan.
1. Beweegprogramma:
· Looptraining (onder meer op de lopende band, in de oefenzaal en buiten)
· Krachtoefeningen voor met name de beenspieren
· Verbeteren algehele conditie
· Aandacht voor de beïnvloedbare risicofactoren

2. Informatieprogramma:
· Informatieverstrekking over het ontstaan, verloop en de beïnvloedbare
risicofactoren

3. Leefstijlprogramma:
· Stoppen met roken

Omdat nicotine de conditie van de bloedvaten ernstig benadeelt, is stoppen met roken zeer gewenst! Na het stoppen met roken wordt de loopafstand merkbaar langer.

Preventie


Het is belangrijk te zorgen voor een goede voetverzorging om complicaties ten gevolge van een slechte bloedtoevoer te voorkomen.
Daarbij zijn de volgende adviezen van belang. 
· Controleer de voeten dagelijks op kloofjes, zweertjes, likdoorns en eeltvorming
· Was de voeten elke dag met lauwwarm water en een milde zeep; droog ze grondig maar voorzichtig af
· Behandel droge huid met een bodylotion, bijvoorbeeld lanoline
· Gebruik niet-medicinale voetpoeder om de voeten droog te houden
· Teennagels recht en niet te kort afknippen (eventueel door een pedicure laten doen)
· Laat likdoorns en eelt behandelen door een pedicure
· Trek dagelijks schone sokken of kousen aan en wissel regelmatig van schoenen
· Draag geen knellende kousen met strakke bovenrand
· Draag ruim zittende wollen sokken om de voeten warm te houden
· Gebruik geen heetwaterkruiken of voetverwarmers
· Draag goed passende schoenen met voldoende teenruimte

Voor meer informatie over claudicatio intermittens kunt terecht op onderstaande websites:
· www.claudicationet.nl 
· www.hartenvaatgroep.nl Leffert Visser, sportfysiotherapeut, lid Claudicationet

DIABETES BEWEEGPROGRAMMA

Binnenkort meer informatie!

 

We helpen u graag verder. Vraag via het contactformulier meer informatie aan.

DIABETES BEWEEGTHERAPIE

DRY NEEDLING

DRY NEEDLING

Dry needling is een vrij nieuwe behandelmethode van de Nederlandse fysiotherapeut. De methode is overgekomen uit Canada en Amerika en wordt daar al jaren toegepast binnen de reguliere fysiotherapie. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen. Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gebracht. (wet needling)

Dry needling richt zich op triggerpoints in spieren. Een triggerpoint is een soort "knoop" in een spier, die naast de lokale drukpijn, ook vaak gerefereerde pijn veroorzaakt. Een fysiotherapeut zoekt naar deze plaatsen, omdat ze de hoofdoorzaak kunnen zijn van uw klachten.

 

Triggerpoints kunnen zich uiten in:

  • pijn / stijfheid lokaal wel of niet in combinatie met gerefereerde pijn.

  • bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten

  • verminderde kracht in de betrokken spier(en)

  • pijnontwijkend gedrag; je gaat ‘anders’ bewegen

  • tintelingen in arm/been, hoofdpijn, duizeligheid.

 

 

Voor het kunnen en mogen toepassen van de

dry needling technieken is een opleiding vereist.

De desbetreffende therapeuten van

fysiotherapiepraktijk "De Dobbe" hebben deze

gevolgd in Zeeland onder leiding van Frank

Timmermans.Uw therapeut is dan ook

gecertificeerd voor het mogen uitvoeren van

dry needling, zodat u in goede handen bent.

 

 

ECHOGRAFIE

ECHOGRAFIE

Pijn zien met echografie!


Echografie van het bewegingsapparaat laat zich niet onderbrengen bij één medische discipline en kan dus gebruikt worden in zowel ziekenhuizen als in fysiotherapie- en huisartsenpraktijken. Echografie is uitstekend geschikt om de zogenaamde weke delen zichtbaar te maken. Onder weke delen worden onder andere verstaan: kapsels, pezen, banden, zenuwen en slijmbeurzen. Echografie is een beeldvormende techniek, zoals ook röntgen dat is.

Röntgenfoto's laten het bot zien, echo ook het weefsel eromheen. Röntgen is niet 'beter' dan echo en echo niet 'beter' dan röntgen; het zijn slechts verschillende manieren om iets zichtbaar te maken. Met de huidige kennis is het goed mogelijk om echografie te gebruiken voor de weefsels rondom de gewrichten van arm en been; de wervelkolom blijft met echo nog een onontgonnen gebied, alhoewel daar geleidelijk verandering in komt.

 

De echografie die we op 'De Dobbe' uitvoeren heet Musculo Skeletal Ultrasound (MSU).

 

Wij hebben van onze moderne apparatuur al veel plezier gehad; ook onze patiënten zijn enthousiast en kijken oplettend mee wat er van hun klacht te zien is op het beeldscherm. 'Heeft het nut' vraagt u zich mogelijk af. 'Jazeker' zeggen wij, echografie is een waardevolle aanvulling op het lichamelijk onderzoek.

 

Echografie onderzoek wordt uitgevoerd door Raymond Eelman en Kars Menkveld.

 


 

FYSIOTHERAPIE

Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast in de vorm van oefeningen en massage. Een fysiotherapeut behandelt stoornissen in houding en beweging, begeleidt en adviseert zodat de patiënt weer kan deelnemen aan sport, werk en aan een sociaal leven. Een fysiotherapeut wil maatwerk leveren, want geen enkele patiënt is hetzelfde. Daarom wordt bij iedereen bekeken welke behandelmethode de voorkeur heeft.

 

Er bestaan verschillende mogelijkheden:

 

Bewegingstherapie:

Ook wel oefentherapie genoemd. Doel ervan is het beïnvloeden van de bewegingsmogelijkheid van de gewrichten, het vergroten van de spierkracht, het aanleren van betere houding, een beter evenwicht of ademhalingstechniek en het leren ontspannen. Voor een goed resultaat is thuis oefenen heel belangrijk.

 

Massage:
Doel van de massage is naast pijndemping het bevorderen van de bloedsomloop in de weefsels en het verminderen van de spierspanning.

 

Fysiotechniek:

Hieronder vallen onder meer de behandeling met de tens en ultrageluidtherapie. Doel hierbij is pijndemping en het bevorderen van herstel.

 

Deze therapie wordt door al onze therapeuten toegepast.

FYSIOTHERAPIE

GERIATRIE FYSIOTHERAPIE

GERIATRIE FYSIOTHERAPIE

Geriatrie fysiotherapie is een behandelspecialisme gericht op de ouder wordende mens. Veroudering is een normaal proces in de menselijke ontwikkeling en hoeft niet altijd met klachten gepaard te gaan. Het aantal beperkingen en stoornissen ten gevolge van leeftijdsgerelateerde veranderingen neemt met de jaren echter wel toe. Veel mensen van boven de 65 jaar geven aan problemen met hun mobiliteit te hebben.

 

De geriatrie geschoolde fysiotherapeut is deskundig op dit gebied en kan het functiebehoud en het functieherstel van ouderen begeleiden. Per 1 februari 2009 werken wij in 'De Dobbe' samen met zo'n specialist voor ouderen, die zelf behandelingen geeft en de andere therapeuten die met complexe gezondheidsproblematiek te maken krijgen, advies verstrekt.

De therapeuten die gespecialiseerd zijn in deze therapie: Nancy Flores, Karin Sluiter en André Slotman.

HAPTONOMIE

HAPTONOMIE

Fysiotherapie op basis van haptonomie

De haptonomie is de leer van de tastzin en het gevoel. Zij richt zich in haar visie specifiek op de menselijke tastzin, het gevoelsleven en de ontwikkeling ervan. Haptonomie als begrip is ontstaan uit de samenvoegingen van de woorden hapsis en nomos. Hapsis betekent: gevoel, gevoelsbeleving, tact, tast en nomos betekent wet, regel, norm. Het gaat om voelend waarnemen.

Hapto in het woord haptonomie stamt van het werkwoord haptein, dat betekent: aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan en in overdrachtelijke zin in contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen. Dit specifieke contact karakteriseert de haptonomische benadering: het ontmoetend, helend (is heel makend, heel de mens omvattend) aanraken om de ander in zijn wezen te bevestigen.

 

Uitgangspunt
Wij nemen en hebben deel aan de maatschappij via een veelheid aan contacten en interacties, waarbij wij voortdurend geconfronteerd worden met de noodzaak tot het nemen van al dan niet bewuste persoonlijke keuzes en stellingnamen. Hierbij laten wij ons vaak bepalen door wat wij menen dat onze omgeving van ons verwacht of wenselijk acht. Het is minder vanzelfsprekend te luisteren naar wat wij diep in onszelf voelen en beleven en die keuzes te maken die voor ons zelf van belang zijn en bij ons passen. Deze aanpassing, het gevoel dat daarbij hoort en de daaruit ontstane patronen kunnen een belangrijke oorzaak zijn voor onbalans in het persoonlijk functioneren en kan zich laten voelen in de vorm van lichamelijke klachten en is vertrekpunt voor begeleiding.

De fysiotherapeutische werkwijze op basis van haptonomie
Binnen een fysiotherapeutische begeleiding op basis van haptonomie staat daarom de wijze waarop u als patiënt met uw klacht omgaat centraal. U wordt geleerd meer te luisteren naar uw gevoel en meer contact te krijgen met uw lichaam. Hierdoor krijgt u zicht op waar u mogelijk uit balans bent, waar u zichzelf blokkeert en hoe zich dat lichamelijk laat voelen. Daarnaast laat het u mogelijkheden ontdekken hoe u zichzelf in de omgang met uw klachten meer ruimte kan geven. Van u wordt een actieve inbreng verwacht om nieuwe ervaringen werkelijk een plaats te kunnen geven in uw leven.

Indicaties:

-  Lichamelijke klachten, bijvoorbeeld chronische pijn, als gevolg van langdurig overbelast zijn op basis van onvoldoende (h)erkennen van grenssignalen

-  Lichamelijke klachten in de vorm van spanningshoofdpijn, hyperventilatie

-  Acceptatieproblemen in relatie tot eigen lichamelijkheid, bijvoorbeeld na ziekte en of trauma

-  Weinig contact met / vertrouwd voelen in eigen lichaam

-  Angst voor pijn, zich uitend in vermijden van lichamelijk bewegen, belasten

 

 

Therapeut die gespecialiseerd is in deze therapie: Annemieke van Voorthuijsen.

HART REVALIDATIE

Binnenkort meer informatie!

 

We helpen u graag verder. Vraag via het contactformulier meer informatie aan.

HARTREVALIDATIE

MANUELE THERAPIE

MANUELE THERAPIE

Manuele therapie.
Manuele therapie is niet alleen een behandeltechniek voor uw wervelkolom, maar ook voor de extremiteiten (armen/benen). De behandeling bestaat uit het in beweging brengen van de gewrichten, zodat deze weer gaan functioneren zoals het behoort. Wordt in een gewricht bewogen dan heeft dat direct invloed op de aangrenzende botstukken. Daarom behandelt de therapeut de hele bewegingsketen en niet slechts één enkel gewricht.

 

De beperkingen in het bewegen worden functiestoringen genoemd; het doel is deze op te heffen omdat die kunnen leiden tot pijn, bewegingsarmoede, ziekte en uiteindelijk ook tot sociale problematiek. Functiestoringen kunnen dus invloed hebben op plaatsen elders in het lichaam. Wanneer bijvoorbeeld de rug niet goed beweegt kan dat gemakkelijk aanleiding zijn voor pijnklachten in de schouder, heup of knie. Is de gewrichtsproblematiek opgelost dan zal de therapeut u veelal adviseren hoe te handelen om zo weinig mogelijk kans te hebben op recidief.

 

Dat kan in het ene geval betekenen dat u regelmatig oefeningen moet doen, of een intensiever trainingsprogramma moet volgen; maar het kan ook zijn dat u helemaal niets bijzonders hoeft te ondernemen! Om zich manueel therapeut te mogen noemen heeft deze een post-hbo opleiding gevolgd van drie of vier jaar, die wordt afgesloten met een praktisch en theoretisch examen. De behandeling wordt vergoed door alle verzekeringen mits de manueel therapeut lid is van de beroepsvereniging NVMT en ingeschreven staat in het Centraal Kwaliteitsregister. In praktijk 'De Dobbe' wordt aan die eis voldaan.

 

Therapeuten die gespecialiseerd zijn in deze therapie: Remko van Dijk, Raymond Eelman

en Patrick Vos

OEDEEMTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

Over lymfoedeem en therapie
Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel. Er zijn twee soorten lymfoedeem:

 

Primair oedeem 

Dit is het gevolg van een aangeboren afwijking aan het lymfstelsel

 

Secundair oedeem

Dit is het gevolg van een beschadiging aan het lymfstelsel ten gevolge van een stomp (bijv. sportblessure) of scherp (bijv. operatie) trauma.

Oedeem hoeft niet onmiddellijk op te treden, doch kan zich na verloop van tijd (soms jaren) ontwikkelen.

 

Wat is er te doen aan lymfoedeem?
Oedeem is te behandelen door middel van een speciale massage/drainagemethode in combinatie met compressietherapie door een zwachtel of met een aangepaste kous. Door de massage wordt het vocht omhoog gedrukt en worden de kleine lymfvaten geprikkeld om het vocht af te voeren. Door de compressietherapie wordt het bereikte resultaat gestabiliseerd  en vaak nog verbeterd. Bij ernstig oedeem moet de kous de gehele dag gedragen worden, bij minder ernstig oedeem slechts een gedeelte van de dag of week.

Is oedeem te voorkomen?
Voorkoming van oedeem is, afhankelijk van de oorzaak vaak moeilijk omdat het meestal pijnloos ontstaat. Na het verwijderen van de lymfklieren bijvoorbeeld ten gevolge van een tumoroperatie is de kans op het ontstaan van oedeem groter, dan wanneer er nog klieren aanwezig zijn. Er zijn wel een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, zodat de kans op ontstaan zo klein mogelijk wordt:

 

 

 

 

- Houd de geopereerde zijde goed in de gaten, een zwaar, gespannen gevoel in arm of been kan het begin van oedeem zijn.

- Stel u niet te veel aan extreme warmte bloot (sauna, zonnen), dit doet het oedeem toenemen.

- Voorkom zoveel mogelijk verwondingen aan de betrokken zijde.

- Gebruik handschoenen, knip nagels niet te kort, laat bloedprikken en bloeddruk meten aan de andere zijde plaatsvinden.

- Neem contact op met uw huisarts of specialist indien u vermoedt of constateert door omvangtoename dat u oedeem hebt. Deze kan u dan doorverwijzen naar een lymftherapeut, zodat de behandeling zo vroeg mogelijk kan beginnen.

 

Therapeuten die gespecialiseerd zijn in deze therapie: Marjan Heijkoop, Marieke Vellinga en Annemieke van Voorthuijsen.

PODOTHERAPIE

Allerlei problemen in uw lichaam komen mogelijk voort uit uw voeten. Wij helpen u daarom niet alleen met voetproblemen maar ook bij klachten die uit een afwijkend functioneren van uw voeten kunnen voortkomen. Denkt u hierbij aan enkel-, knie-, heup- en lage rugklachten. De eerste keer onderzoekt de podotherapeut van Innofeet wat uw klachten zijn, waarom ze daar ontstaan en vooral op welke manier we dit kunnen verhelpen. We beschikken over een breed scala aan behandelmethodes, waardoor er voor elk voet(gerelateerd) probleem naar een passende oplossing gezocht wordt, afgestemd op uw persoonlijke klachten. Heeft u specifieke voet(gerelateerde) problemen bij het uitvoeren van uw sport of heeft u diabetes? Bij ons werken diverse podotherapeuten die specialist zijn op één van deze gebieden. Zij vallen op door hun ervaring en kennis. 

 

De podotherapie wordt uitgevoerd door de therapeuten van Innofeet. 

Omdat we binnen de Dobbe voor de beste kwaliteit gaan zijn wij heel blij met deze samenwerking.

 

Innofeet is elke vrijdag aanwezig. U kunt gewoon via 'De Dobbe' een afspraak maken

PODOTHERAPIE

PSYCHOMATISCHE FYSIOTHERAPIE

PSYCHOMATISCHE FYSIOTHERAPIE

Psychosomatische fysiotherapie is een lichaamsgerichte therapie, waarbij het ontstaan en het steeds terugkeren van de 'lichamelijke uiting van spanningsklachten' inzichtelijk en hanteerbaar worden gemaakt.

Spanningsgerelateerde klachten zijn klachten die te maken hebben met een te grote belasting, dat wil zeggen een belasting meer dan u lichamelijk en/of geestelijk aankunt. Soms gaat dat acuut, vaak gaat dat ook heel sluipend, dus zonder dat u er erg in hebt. Spanningsklachten kunnen zich zowel lichamelijk als geestelijk op velerlei manieren uiten. Veel mensen hebben bijvoorbeeld lichamelijke klachten, zonder dat daar een duidelijke medische oorzaak voor is aan te wijzen zoals: hoofdpijn, rugpijn, nekklachten, schouderproblemen, spier- en gewrichtsklachten, algehele vermoeidheid, buikklachten en hyperventilatie.

Het verband tussen deze klachten en spanning wordt niet altijd direct duidelijk. Ook kan het zijn dat u merkt dat u prikkelbaar en opvliegend bent, lusteloos, gejaagd, of last hebt van geheugenverlies of concentratieproblemen; of misschien slaapt u slecht, voelt u zich onzeker en/of angstig. De relatie met persoonlijke en/of werkomstandigheden kan duidelijk zijn, maar dat is lang niet altijd het geval want bij langdurige iets te hoge belasting valt de relatie met levensomstandigheden veel minder direct op.

De psychosomatische fysiotherapeut heeft een specifieke deskundigheid ontwikkeld in de diagnostiek en behandeling van deze klachten.
Allereerst is er een gesprek en onderzoek om uw klachten te begrijpen en waar nodig toe te lichten en te verduidelijken. Het intakegesprek is daarom gericht op zowel lichamelijke als psychische klachten.

Vaak wordt gebruik gemaakt van een klachtenlijst om uw ziektegeschiedenis duidelijk te krijgen. Vervolgens wordt samen met u een behandelplan opgesteld, het doel van de therapie besproken en ook uw eigen actieve inbreng in het herstelproces gevraagd. Een behandelplan kan bestaan uit verschillende vormen van relaxatietraining, in combinatie met bewegingstherapie en/ of specifieke massagetechnieken. Ook wordt ruim aandacht besteed aan inzicht in oorzaak en gevolg van de klachten en is er ruimte voor begeleidende gesprekken ter ondersteuning van het behandelproces.

Het uiteindelijke doel is bewustwording en beleving van het eigen lichaam: hoe gaat u om met uw klachten? Via de therapeutische technieken en door bewustwording van - en inzicht in - uw lichamelijk functioneren, krijgt u nieuwe mogelijkheden tot uw beschikking om anders met de klachten om te gaan. U krijgt greep op de problematiek en u leert zelf invloed uit te oefenen op uw gezondheid.

De therapeut die gespecialiseerd is in deze therapie is Esther Bons

SHOCKWAVE THERAPIE
SPORTFYSIOTHERAPIE

SHOCKWAVE THERAPIE

Extracorporal shockwave therapy (ESWT) ofwel shockwave therapie heeft de wereld veroverd. Oorspronkelijk werd deze therapie alleen gebruikt bij het verbrijzelen van nierstenen. De laatste jaren wordt ESWT ook bijzonder doeltreffend toegepast in de revalidatie, orthopedie, chirurgie en reumatologie.

 

De term 'shockwave' verwijst naar hoogenergetische geluidsimpulsen die zich als golven dwars door een medium heen verplaatsen (water, lucht of een vaste stof). In de moderne pijntherapie worden de helende eigenschappen van deze shockwave therapie toegepast voor de behandeling van pijnlijke zones. Shockwaves versnellen het genezingsproces door de zelfhelende eigenschappen van het lichaam te activeren, ze stimuleren het metabolisme en verbeteren de bloedcirculatie.

Hoe wordt shockwave therapie uitgevoerd?

De therapeut localiseert de pijnzone en brengt een gel aan. Dan dient hij shockwaves toe door het behandelpistool van het shockwave apparaat in ronddraaiende bewegingen over de pijnzone te bewegen.

Indicaties voor shockwave therapie?

Shockwave therapie is bij een groot aantal indicaties bijzonder effectief. Onder andere:

- Tenniselleboog/ golferselleboog

- Hielspoor

- Peesontsteking/verkalking in de schouder

- Jumers knee

- Chronische achillespeesontsteking


Voordelen van shockwave therapie voor patiënt en therapeut:

- Uitstekend genezingspercentage

- Geen anaesthesie noodzakelijk

- Milde behandeling

- Verbeterde mobiliteit en levenskwaliteit

- Kortdurende behandeling

Voor deze behandeling kunt u terecht bij Kars Menkveld en Patrick Vos

SPORTFYSIOTHERAPIE

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie, voorlichting en advies voor iedereen die sport als hobby of beroep heeft. De behandeling wordt door de meeste verzekeraars vergoed volgens de dekking van de algemeen fysiotherapeut. De sportfysiotherapeut kan ook voor het arbobeleid binnen bedrijven een rol spelen op het gebied van preventie. Patiënten kunnen bij hun huisarts, bedrijfsarts, sportarts of specialist een verwijzing naar de sportfysiotherapeut krijgen of ze kunnen ook zonder verwijzing via DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) komen.

Blessure
Waar de algemeen fysiotherapeut zijn patiënten behandelt om weer de algemeen dagelijkse handelingen te kunnen verrichten, kan de sportfysiotherapeut nog een stap verder gaan. Hij krijgt doorgaans te maken met mensen die niet alleen weer aan het werk willen, maar zich ook graag op de tennisbaan willen laten gelden. Of hij krijgt te maken met met fanatieke sporters die hun sport weer op hoog niveau willen beoefenen. Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens het sporten gebeurt en snapt daarom beter hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij zelf ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u opstelt. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling opgenomen. Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden, zoals oefenprogramma's met of zonder gebruik van trainingsapparatuur, of voor braces, taping, mobiliserende technieken en andere ondersteunende apparatuur. Hij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot uw oorspronkelijke sportniveau. Hij overlegt zo nodig met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk gemakkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.

Chronische aandoeningen
Toch ziet de sportfysiotherapeut in zijn praktijk ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen, diabetici, parkinson en kinderen, waarbij sport juist wordt ingezet als onderdeel van de therapie. De meeste klachten waarmee men naar de sportfysiotherapeut gaat, zijn blessures aan de knie, enkel, elleboog en schouder. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn. De sportfysiotherapeut werkt in een speciaal daarvoor ingerichte praktijk. Ook werkt hij samen met andere disciplines in de zorg zoals sportartsen, manueel therapeuten, podologen en chirurgen

Preventie 
Preventie is voor de sportfysiotherapeut nummer één. Dan merkt u ook dat de sportfysiotherapeut automatisch uw sportschoenen onder de loep neemt. Hij vraagt naar de ondergrond waarop u traint, de materialen die u gebruikt en de opbouw van de training. Indien nodig verwijst hij u naar een podoloog. Hij wijst u op het belang van een goede warming-up en cooling-down. Zorg dat u kunt blijven sporten en voorkom herhaling van dezelfde blessure. .

Sportfysiotherapeutisch advies
De sportfysiotherapeut behandelt, voorkomt en adviseert. Advisering is een belangrijke taak binnen zijn dagelijks werk. Hij geeft u handvatten om zelf iets te doen wanneer u last krijgt van acute of sluimerende blessures. Hij leert u tapen en bandageren en adviseert uw trainer hoe u om moet gaan met uw blessure binnen uw sport.

 

Therapeuten die gespecialiseerd zijn in deze therapie: Leffert Visser.

bottom of page