top of page

VEILIGHEID

Wij vinden het uitermate belangrijk dat ons pand aan de brandvoorschriften voldoet. De brandblussers en de noodverlichting alsmede de vluchtroutes in geval van calamiteiten worden jaarlijks gecontroleerd. Daarnaast zijn meerdere therapeuten geschoold in de bedrijfshulpverlening.

Onze praktijk heeft de beschikking over een defribrilatie-apparaat, een zogenaamde AED, dat ingezet wordt bij verdenking op een hartaanval.

bottom of page