MANUELE THERAPIE

Manuele therapie.
Manuele therapie is niet alleen een behandeltechniek voor uw wervelkolom, maar ook voor de extremiteiten (armen/benen). De behandeling bestaat uit het in beweging brengen van de gewrichten, zodat deze weer gaan functioneren zoals het behoort. Wordt in een gewricht bewogen dan heeft dat direct invloed op de aangrenzende botstukken. Daarom behandelt de therapeut de hele bewegingsketen en niet slechts één enkel gewricht.

 

De beperkingen in het bewegen worden functiestoringen genoemd; het doel is deze op te heffen omdat die kunnen leiden tot pijn, bewegingsarmoede, ziekte en uiteindelijk ook tot sociale problematiek. Functiestoringen kunnen dus invloed hebben op plaatsen elders in het lichaam. Wanneer bijvoorbeeld de rug niet goed beweegt kan dat gemakkelijk aanleiding zijn voor pijnklachten in de schouder, heup of knie. Is de gewrichtsproblematiek opgelost dan zal de therapeut u veelal adviseren hoe te handelen om zo weinig mogelijk kans te hebben op recidief.

 

Dat kan in het ene geval betekenen dat u regelmatig oefeningen moet doen, of een intensiever trainingsprogramma moet volgen; maar het kan ook zijn dat u helemaal niets bijzonders hoeft te ondernemen! Om zich manueel therapeut te mogen noemen heeft deze een post-hbo opleiding gevolgd van drie of vier jaar, die wordt afgesloten met een praktisch en theoretisch examen. De behandeling wordt vergoed door alle verzekeringen mits de manueel therapeut lid is van de beroepsvereniging NVMT en ingeschreven staat in het Centraal Kwaliteitsregister. In praktijk 'De Dobbe' wordt aan die eis voldaan.

 

Therapeuten die gespecialiseerd zijn in deze therapie: Remko van Dijk en Patrick Vos